085 130 25 80 (Centraal nr.)

U bent nu hier: 

Klachten en geschillen

Klachten en geschillen

Wij horen het uiteraard graag als u tevreden bent. Helaas kan het ook voorkomen dat uw behandeling te wensen over laat. Dan is het zowel voor uzelf als voor ons prettig om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen.

In verreweg de meeste gevallen leidt een goed gesprek tot een bevredigende oplossing.

Bespreekt u eventuele klachten altijd zo open mogelijk met uw osteopaat. Alleen wanneer u uw klachten kenbaar maakt kunnen wij hierop inspelen. In verreweg de meeste gevallen leidt een goed gesprek tot een bevredigende oplossing.

Klachtenfunctionaris

Wij zijn als osteopaat verplicht om klachten in behandeling te nemen en tot een oplossing te komen. Wij moeten een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanwijzen die er is om u te horen, te adviseren en te helpen met het formuleren van uw klacht. Wij zijn aangesloten bij de Klachtenregeling en Klachtenfunctionaris van het Nederlands Register voor Osteopathie. 

Meer informatie:

Geschillencommissie Osteopathie

Mocht u er gezamenlijk, of met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Osteopathie. Deze geschillencommissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies Consumenten te Den Haag en is erkend door het ministerie van VWS. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak. De Klachten- en Geschillenregeling Osteopathie verwijst naar Algemene Voorwaarden. Deze zijn tot stand gekomen door overleg tussen de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland, het NRO en de NVO. 

Meer informatie: 

Tuchtrecht

Behalve de klachten- en geschillenregeling vallen osteopaten onder tuchtrecht. De uitvoering van het tuchtrecht is in handen van:

  • College van Toezicht (behandelt tuchtzaken) 
  • College van Beroep (behandelt een evt. beroep bij tuchtzaken)
U kunt zich wenden tot het NRO secretariaat om een klacht te melden. Het secretariaat behandelt uw klacht niet inhoudelijk maar verwijst u direct naar de klachtenfunctionaris en/of de juiste commissie.   

NRO Secretariaat
Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht
Tel: 030 – 3040015
E-mail: info@osteopathie-nro.nl

Consumentenbond & Geschillencommissie