085 130 25 80 (Centraal nr.)

U bent nu hier: 

Relaties

Relaties

De osteopaten bij OsteoVitaal zijn voorstander van een multidisciplinaire aanpak.

Met osteopathie is niet alles te genezen. Een osteopaat kan vaak wel goed inschatten waaróm een behandeling onvoldoende aanslaat. Dan zal hij doorverwijzen naar een discipline waarvan hij verwacht dat wél het beoogde resultaat zal worden behaald. Soms is een samenwerking tussen meerdere disciplines nodig om een optimale situatie te bereiken.

OsteoVitaal heeft contacten met diverse vakbekwame therapeuten en artsen. Hieronder vindt u hiervan een overzicht. 

Bent u zelf therapeut en verwacht u ook een zinvolle aanvulling te kunnen bieden? Dan kunt u altijd  contact opnemen. Momenteel is het ook mogelijk praktijkruimte te huren in het pand van OsteoVitaal aan de Vechtstraat. Indien u interesse heeft kunt u ook contact opnemen.

Nynke Klopstra

Trauma’s, psychosociale stress en onverwerkte emoties kunnen leiden tot veranderingen in het centrale zenuwstelsel met als gevolg veranderingen in de productie van hormonen en verlies van controle over het immuunsysteem. Achter chronische (pijn)klachten en ziektebeelden schuilen daarom regelmatig traumatische gebeurtenissen of andere vormen van stress.
Nynke Klopstra is als psycholoog bedreven in het behandelen hiervan, o.a. d.m.v. cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Werkwijze

Nynke haar manier van werken kenmerkt zich door betrokkenheid en een open en respectvolle houding. Hierin staat het holistisch denken voorop. Door actief te luisteren en mee te denken, zoekt ze samen met haar client naar mogelijke oplossingen en veranderingen. Het is belangrijk gebruik te maken van iemands sterke kanten en kwaliteiten om op deze manier in de toekomst zelf obstakels te overwinnen. Een prettige en veilige samenwerkingsrelatie staat daarbij voorop. 

Als eerstelijnspsycholoog werkt Nynke klachtgericht en is ze gespecialiseerd in kortdurende behandelingen. Gemiddeld zal een behandeling 5 tot 8 gesprekken in beslag nemen. In grote lijnen is iedere behandeling gericht op het leren begrijpen van klachten en deze vervolgens te verhelpen en zo goed mogelijk te leren hanteren. De psychologie kent verschillende vormen van therapie. Het combineren van therapievormen levert veelal de beste resultaten op, omdat er vanuit verschillende invalshoeken naar oplossingen kan worden gezocht. 

Er wordt gewerkt vanuit de Cognitieve gedragstherapie, directieve- en/of non-directieve therapie en m.b.v. EMDR (traumatherapie). Dit is afhankelijk van de problematiek. Daarnaast maakt ze ook gebruik van technieken uit andere therapievormen zoals de sportpsychologie.

www.nynkeklopstra.nl