Afspraak maken

NRO, NOF en NVO

OsteoVitaal is ingeschreven bij de registers NRO en/of NOF en aangesloten bij de vereniging NVO.

OsteoVitaal Logo
Nieuws / 12 april 2024

Cursus Differentiaal Diagnostiek

Op 29 februari & 1 maart volgde Anne-Ruurd de cursus “Differentiaal Diagnostiek – Wat willen de symptomen van mijn patiënten zeggen?” bij het FICO in Antwerpen.

In onze praktijk start elk consult met een vraaggesprek (de anamnese) en een fysiek onderzoek om de bron van de klachten te kunnen achterhalen. Dit is in de eerste plaats belangrijk om vast te kunnen stellen of het veilig is om te behandelen. Soms is er aanvullend medisch onderzoek nodig om een beter beeld te krijgen van de klacht. Het vraaggesprek en het fysieke onderzoek zijn tevens belangrijk om de oorzaak van de klachten te bepalen en om de prognose te kunnen stellen.

Als iemand zich meldt met een klacht in welke lichaamsregio ook, lopen we als osteopaat systematisch door een hele database aan informatie in ons hoofd:

 • Welke anatomische structuren zijn er in die lokatie aanwezig?
 • Wat is de aard van de pijn (schietend, zeurend, tintelend, stekend, brandend, doof etc)
 • Neemt de klacht in de tijd toe?
 • Wat is het beloop van de klacht over de dag? Is er nachtelijke pijn?
 • Is de klacht door houdingen of bewegingen te verergeren of verbeteren?
 • Hoe is de klacht ontstaan?
 • Wanneer is de klacht ontstaan? In welke fase van genezingsproces zitten we?
 • Zijn er andere klachten of symptomen in het lichaam of de geschiedenis van de patiënt aanwezig die een rol kunnen spelen in de ontstaanswijze van de huidige klacht?
 • Welke pathologieën zijn er in die lichaamsregio? Zijn er symptomen die daarop wijzen?

Uiteraard vormt dit een belangrijk onderdeel van de uitgebreide basisopleiding osteopathie. Nascholingen zijn belangrijk om onze kennis op peil te houden in lijn met de huidige wetenschappelijke inzichten.

Thema’s die deze dagen aan bod kwamen:

 • Lage rugpijn
 • Buikklachten
 • Klachten op de borst
 • Hoofdpijn, duizelingen en tinnitus
 • Nekpijn