Afspraak maken

NRO, NOF en NVO

OsteoVitaal is ingeschreven bij de registers NRO en/of NOF en aangesloten bij de vereniging NVO.

OsteoVitaal Logo

Pijn in de elleboog of pols verhelpen met osteopathie

Bij acute klachten door directe impact op de arm, bijvoorbeeld door een val, is het belangrijk uit te sluiten dat er een breuk(je) is ontstaan. Een osteopaat onderzoekt het gebied van de klacht om te kijken welke structuur in de problemen is gekomen.

Vervolgonderzoek door de osteopaat om de oorzaak te achterhalen

Net als bij elke andere klacht zal de osteopaat daarna onderzoek doen naar de ontstaanswijze. Voor de elleboog en pols is het relevant hoe het gesteld is met de mobiliteit van de gewrichten in de pols en hand, de gewrichten van de elleboog en de nek- en schoudergewrichten. Wanneer de klachten zonder directe aanleiding zijn ontstaan en aan zowel de rechter- als linkerzijde optreden is het altijd belangrijk het hele lichaam te onderzoeken. Dit is om de oorzaak of herstelbelemmerende factoren op te sporen.

Acuut trauma of overbelasting

De osteopaat onderzoekt de mechanica van de bovenste ledematen.

Bij een acuut trauma is de oorzaak vaak duidelijk. Ook bij overbelasting lijkt dit duidelijk. Toch hoort bij overbelasting de klacht ook binnen de daarvoor gestelde termijn te herstellen. Blijft herstel uit, dan zijn daar altijd redenen voor. Het osteopatisch onderzoek is erop gericht deze redenen te vinden.

Klachten aan de elleboog

De elleboog is via twee botten en talrijke spieren verbonden met de pols en hand. Het bewegen van de pols- en handgewrichten staat daarom altijd in relatie tot het bewegen van de gewrichten in de elleboog. Een veelvoorkomend probleem is een blokkering van het spaakbeen ter hoogte van de elleboog. Hierdoor ontstaat er constante spanning op de kapsels, ligamenten en pezen die rondom de elleboog aanhechten. Dit kan leiden tot een tenniselleboog: pijn aan de buitenzijde van de elleboog.

Klachten aan de pols

Het spaakbeen loopt door tot de pols. Indien het niet vrij kan bewegen ter hoogte van de elleboog kan dit ertoe leiden dat ook de middenhandsbeentjes klem komen te zitten. Een gevolg kan zijn dat er pijn in de pols ontstaat, of dat de zenuwen die de hand aansturen in de knel komen. Een veelvoorkomend probleem is het carpaal tunnel syndroom.

Carpaal tunnel syndroom bij zwangerschap

Het carpaal tunnel syndroom komt regelmatig voor bij zwangere vrouwen. En dan vaak aan beide handen. De zenuw komt klem te zitten in de handwortel aan beide zijden, doordat zwangere vrouwen soms, door hormonale factoren, vocht vasthouden. Een osteopaat let dan extra op de beweeglijkheid van de bovenrug en nekgewrichten. Want vanuit deze regio komen de zenuwen en bloedvaten die van- en naar de arm gaan: de zogenaamde thoracic outlet. Een goede beweeglijkheid in dit gebied is belangrijk voor de hele arm. Door spierspanning in de nek, hals en schouders kunnen deze vaten en zenuwen in de knel komen; wat klachten in de armen en/of handen geeft. Bij uitstralende klachten naar de bovenarm, elleboog of hand is het altijd belangrijk dat de nek en schouders goed onderzocht worden om de oorzaak te kunnen vinden.

Uitsluiten van indirecte klachten door mobiliteitsverlies

Het lichaam is een complexe machine. De beweeglijkheid van de nek en bovenrug staat weer in direct verband met de beweeglijkheid van de hele wervelkolom. En met de borstkas en de organen die daarmee verbonden zijn via vliezen en zenuwen. Een osteopaat kent deze verbanden. Om uit te sluiten dat de klachten indirect worden uitgelokt door mobiliteitsverliezen elders in het lichaam zal de osteopaat niet alleen het klachtengebied onderzoeken, maar het hele lichaam van a tot z.